0
Giỏ Hàng

Hỗ trợ trực tuyến

Hotline: 0933.16.3939

Skype: ufotechco

Gmail: ufotechco@gmail.com

Email: ufotechco@gmail.com
Mã hàng: 4.3-10MA-1/2"L
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng: PLC
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng: FC
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng: CPRILC-CPRILC
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng: CPRILC-CPRISC
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng: FOP-SM,MM-Lm
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng: A-SC
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng: A-LC
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng: FOP-1.5
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng: LPDA 5G
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng: BĐ
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng: DC-5G
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng: SP2,3,4-5G
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng: OM5G
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng: CAT5E UTP
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng: MCV
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng: DAC
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng: SMA-N type or NM-NM
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng: CB-700/2700-41-NF
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng: DINF-DINF
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng: 4310F-4310F
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng: 4.3-10F-7/16F
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng: CT10P
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng: GRRU-E
Giá bán: Liên hệ
Đầu connector 4.3-10 male vuông cho cáp feeder 1/2
Mã hàng: 4.3-10MA-1/2"L
Giá bán: Liên hệ
PLC splitter (Bộ chia tín hiệu quang)
Mã hàng: PLC
Giá bán: Liên hệ
Fast Connector SC-UPC- APC/ SC-PC
Mã hàng: FC
Giá bán: Liên hệ
Dây CPRI LC - CPRI LC (Dây quang outdoor LC-LC duplex)
Mã hàng: CPRILC-CPRILC
Giá bán: Liên hệ
Dây CPRI LC - CPRI SC (Dây quang outdoor LC-SC duplex)
Mã hàng: CPRILC-CPRISC
Giá bán: Liên hệ
Dây nhảy quang Single Mode, Multi Mode
Mã hàng: FOP-SM,MM-Lm
Giá bán: Liên hệ
SC Adapter (Đầu nối quang SC-SC)
Mã hàng: A-SC
Giá bán: Liên hệ
LC adapter (Đầu nối quang LC-LC)
Mã hàng: A-LC
Giá bán: Liên hệ
Dây pigtail Multi Mode, Single mode -1.5m
Mã hàng: FOP-1.5
Giá bán: Liên hệ
Log Antenna 5G
Mã hàng: LPDA 5G
Giá bán: Liên hệ
Bảng đồng tiếp đất
Mã hàng: BĐ
Giá bán: Liên hệ
Directional Coupler 5-30db băng tần 5G
Mã hàng: DC-5G
Giá bán: Liên hệ
Splitter 2,3,4 way băng tần 5G
Mã hàng: SP2,3,4-5G
Giá bán: Liên hệ
Omni Antenna 5G
Mã hàng: OM5G
Giá bán: Liên hệ
CÁP MẠNG CAT5E UTP
Mã hàng: CAT5E UTP
Giá bán: Liên hệ
Converter quang
Mã hàng: MCV
Giá bán: Liên hệ
Dây nhảy quang điện (Dây DAC)
Mã hàng: DAC
Giá bán: Liên hệ
SFP quang (Bộ chuyển đổi quang điện)
Mã hàng: SFP
Giá bán: Liên hệ
Cáp kết nối tín hiệu loại SMA, N male (Jumper cable)
Mã hàng: SMA-N type or NM-NM
Giá bán: Liên hệ
Bộ Combiner 4 cổng vào và 1 cổng ra
Mã hàng: CB-700/2700-41-NF
Giá bán: Liên hệ
Đầu nối Adapter DIn 7/16 cái sang DIn 7/16 cái
Mã hàng: DINF-DINF
Giá bán: Liên hệ
Đầu nối Adapter 4310 cái sang 4310 cái
Mã hàng: 4310F-4310F
Giá bán: Liên hệ
Đầu nối Adapter 4310 cái sang DIn 7/16 cái
Mã hàng: 4.3-10F-7/16F
Giá bán: Liên hệ
Bộ chuyển đổi điện áp AC sang DC cho trạm BTS
Mã hàng: UFO-ACDC48
Giá bán: Liên hệ
Dao trọc phiến Krone
Mã hàng: CT10P
Giá bán: Liên hệ
Bộ gá RRU của Ericsson
Mã hàng: GRRU-E
Giá bán: Liên hệ
Omni Anten MiMo 2G, 3G, 4G
Mã hàng: Anten MiMo
Giá bán: Liên hệ
Tải giả (Dummy load)
Mã hàng: DL
Giá bán: Liên hệ
Lạt thít inox  (Dây đai Inox)
Mã hàng: LT
Giá bán: Liên hệ
Cửa sổ luồn cáp (Window cable)
Mã hàng: WCF
Giá bán: Liên hệ
Dây nhảy Jumper 1 đầu 7/16 đực, 1 đầu 7/16 đực vuông
Mã hàng: Jumper 1.7/16-1.716L
Giá bán: Liên hệ
Đầu connector 4.3-10 male vuông cho cáp feeder 1/2
Mã hàng: 4.3-10MA-1/2"L
Giá bán: Liên hệ
PLC splitter (Bộ chia tín hiệu quang)
Mã hàng: PLC
Giá bán: Liên hệ
Fast Connector SC-UPC- APC/ SC-PC
Mã hàng: FC
Giá bán: Liên hệ
Dây CPRI LC - CPRI LC (Dây quang outdoor LC-LC duplex)
Mã hàng: CPRILC-CPRILC
Giá bán: Liên hệ
Dây CPRI LC - CPRI SC (Dây quang outdoor LC-SC duplex)
Mã hàng: CPRILC-CPRISC
Giá bán: Liên hệ
Dây nhảy quang Single Mode, Multi Mode
Mã hàng: FOP-SM,MM-Lm
Giá bán: Liên hệ
SC Adapter (Đầu nối quang SC-SC)
Mã hàng: A-SC
Giá bán: Liên hệ
LC adapter (Đầu nối quang LC-LC)
Mã hàng: A-LC
Giá bán: Liên hệ
Dây pigtail Multi Mode, Single mode -1.5m
Mã hàng: FOP-1.5
Giá bán: Liên hệ
Log Antenna 5G
Mã hàng: LPDA 5G
Giá bán: Liên hệ
Bảng đồng tiếp đất
Mã hàng: BĐ
Giá bán: Liên hệ
Directional Coupler 5-30db băng tần 5G
Mã hàng: DC-5G
Giá bán: Liên hệ
Splitter 2,3,4 way băng tần 5G
Mã hàng: SP2,3,4-5G
Giá bán: Liên hệ
Omni Antenna 5G
Mã hàng: OM5G
Giá bán: Liên hệ
CÁP MẠNG CAT5E UTP
Mã hàng: CAT5E UTP
Giá bán: Liên hệ
Converter quang
Mã hàng: MCV
Giá bán: Liên hệ
Dây nhảy quang điện (Dây DAC)
Mã hàng: DAC
Giá bán: Liên hệ
SFP quang (Bộ chuyển đổi quang điện)
Mã hàng: SFP
Giá bán: Liên hệ
Cáp kết nối tín hiệu loại SMA, N male (Jumper cable)
Mã hàng: SMA-N type or NM-NM
Giá bán: Liên hệ
Bộ Combiner 4 cổng vào và 1 cổng ra
Mã hàng: CB-700/2700-41-NF
Giá bán: Liên hệ
Đầu nối Adapter DIn 7/16 cái sang DIn 7/16 cái
Mã hàng: DINF-DINF
Giá bán: Liên hệ
Đầu nối Adapter 4310 cái sang 4310 cái
Mã hàng: 4310F-4310F
Giá bán: Liên hệ
Đầu nối Adapter 4310 cái sang DIn 7/16 cái
Mã hàng: 4.3-10F-7/16F
Giá bán: Liên hệ
Bộ chuyển đổi điện áp AC sang DC cho trạm BTS
Mã hàng: UFO-ACDC48
Giá bán: Liên hệ
Dao trọc phiến Krone
Mã hàng: CT10P
Giá bán: Liên hệ
Bộ gá RRU của Ericsson
Mã hàng: GRRU-E
Giá bán: Liên hệ